مشاوره-انجام پروژه های دانشجویی-ترجمه متون تخصصی-IP & Port دانشگاه ها
 

سرور گرامی

مطالبی که در این پست قرار گرفته اند بصورت نمونه می باشند، شما می توانید برای دریافت مطالب بیشتر با مدیریت تماس حاصل فرمائید و همچنین جهت دریافت بروشور ایمیل خود را به تلفن 09113764482 ارسال نمائید.

کاربر گرامی جهت دریافت مقاله نظرات خود را به همراه عنوان مقاله به ایمیل textile74@gmail.com برای مدیر وبلاگ ارسال نمائید.


اندازه گیری آویزش در پارچه: روش اصلاح شده با استفاده از پردازش تصاویر رقومی

Narahari Kenkare and Traci May-Plumlee

چکیده

صنعت نساجی و پوشاک به صورت متداول از آویزش سنج cusick برای ارزیابی آویزش در پارچه استفاده می­کند. در این مقاله، روش اصلاح شده­ای برای اندازه­گیری آویزش پارچه با استفاده از آویزش سنج  cusick پیشنهاد شده است. این روش شامل تهیه تصاویر رقومی و پردازش آنها در مراحلی ساده با استفاده از نرم افزار پردازش تصویر می­باشد. در این مطالعه از نمونه پارچه­های تاری پودی استفاده شده است. آویزش پارچه­ها با استفاده از روش مرسوم و روش اصلاح شده با استفاده از پردازش تصویر به دست آمد. ضریب آویزش به عنوان پارامتر مقایسه­ای برای ارزیابی نتایج روش رقومی و روش مرسوم استفاده شد. متوسط ضریب آویزش به دست آمده از روش رایج بریدن و وزن کردن بصورت آماری با روش رقومی اصلاح شده مقایسه شده است. نتایج حاصل از روش مرسوم و روش اصلاح شده مشابه بوده است.

 Keywords: Fabric Drape, Cusick Drapemeter, Testing Instrument Textile Measurement

Journal of Textile and Apparel, Technology and Management, Volume 4, Issue 3, Spring 2005

مترجم : فرناز معماریان


شبیه سازی سه بعدی رفتار دینامیکی نخ در ماشین جت هوا

Simon De Meulemeester, Patrick Puisant, Lieva Van Langenhove

 چکیده: این مقاله از شبیه سازی سه بعدی فرایند پود گذاری به عنوان راه حلی به منظور جلوگیری از انجام تستهای بافندگی هزینه بر در تحقیقات این فرایند استفاده می­کند. مدلی ریاضی و سه بعدی از نخ، توسعه یافته که در آن برای توصیف رفتار نخ از قانون دوم نیوتن استفاده شده است. در این مدل، معادله دیفرانسیل درجه دوم حل می­شود، سپس انتگرال گیری با استفاده از روش اولر بکار گرفته می­شود. برای تعیین میزان اعتبار مدل، از دوربینی با سرعت عکاسی بالا در یک تست استفاده شد و سپس نتایج آن با شبیه سازی همان تست مقایسه گردید. تشابه مناسبی بین نتایج شبیه سازی و نتایج حاصل از دوربین وجود داشته است. این نخستین باری است که یک مدل سه بعدی برای پود گذاری در ماشین جت هوا با موفقیت انجام شده است.

 Keywords: computer simulation, high speed camera, mathematical models, weft insertion

Textile Research Journal; Dec 2009

 مترجم : فرناز معماریان


شناسایی اتوماتیک نمره نخ پارچه ها با استفاده از پردازش تصویر

Zhang Xingye, Gao Weidong, Liu Jihong

چکیده

در این مقاله روش جدیدی برای شناسایی اتوماتیک نمره نخ پارچه­ها با استفاده از پردازش تصویر ارائه شده است. برای حذف اثر پرزینگی نخ و اندازه گیری دقیق­تر نمره نخ داخل پارچه ابتدا از روش الگوریتم خوشه­ای *FCM استفاده می­شود. سپس نسبت بین نخ و شکاف­ها در نظر گرفته می­شود. در نهایت قطر تصویر شده نخ محاسبه شده و نمره آن به دست می­آید. نتایج تجربی نشان می­دهد که برای پرزینگی­های متفاوت با انتخاب حد آستانه­های مختلف نخ، می­توان به دقت قابل قبولی دست یافت.

* Fuzzy C-Means Clustering: : این روش هنگامی استفاده می شود که یک جفت داده می­تواند به یک یا چند خوشه (گروه) متعلق باشد. از این روش در شناسایی الگوها استفاده می­شود.

Keywords: Yarn Count, Digital Image Processing, Fuzzy C-Means Clustering

2008 Congress on Image and Signal Processing

 ترجمه : فرناز معماریان


 

ساختار نخ فشرده

Hi Wu, Meiyu Chen, Wei Wang, Kan Lai, Buhu Ma

چکیده

روش جدیدی برای مدل کردن ساختار نخ پیشنهاد شده است تا ساختار نخ­های فشرده را بررسی کند. خصوصیات ساختاری دو نخ فشرده و رینگ با خواص یکسان و اجزای تشکیل دهنده به این روش بررسی شدند و تطابق قابل قبولی با ساختار نخ واقعی داشتند.

Key Words: compact yarn, fibers, reconstructed yarns, yarn structure

Textile Research Journal; Jun 2009; 79, 9

مترجم: فرناز معماریان


 طراحی فیلامنت جدیدی با ظرفیت جذب بخار بدون ایجاد احساس تر شوندگی

Nuray Ucar, Emre Beskisiz, Ali Demir

 چکیده

هدف این مطالعه طراحی فیلامنت جدیدی است که می­تواند بخار آب را جذب کند ولی احساس تر شوندگی را در کسی که آن را لمس می­کند به وجود نمی­آورد. از لیف پلی پروپیلن که هیچ بخار آبی را جذب نمی­کند به عنوان لایه بیرونی استفاده شد و پلیمری با خواص جذب فوق العاده(SAP) به عنوان پر کننده در فضای خالی فیلامنت قرار گرفت تا مقدار بخار آب اضافی را جذب کند.

ثابت شده است فیلامنت حاضر می­تواند بخار آب را جذب نماید، بدون آنکه احساس تر شوندگی ایجاد کند. مشاهده شده است که فیلامنت SAP تا 8% بخار آب را جذب می­کند و سطح بیرونی فیلامنت خشک می­باشد. در حالیکه فیلامنت بدون SAP بخار آب را جذب نمی­کند. تمامی نمونه­ها در حدود 30-20 دقیقه با توجه به اولین تست جذب آب خشک شدند. مقدار SAP، تعداد فیلامنت­ها در دسته فیلامنت و دانسیته پوششی دسته­های فیلامنت ظرفیت جذب را تحت تاثیر قرار می­دهد.

 Key Words: vapor absorption, feeling of wetness, novel filament

Textile Research Journal; Nov 2009; 79, 17

مترجم فرناز معماریان


پیشگویی رفتار مکانیکی نخهای رینگ و اپن اند

B.A. Sami, H.Naima

چکیده

 هدف از این مطالعه پیشگویی رفتار مکانیکی نخ در مراحل مختلف کشش با استفاده از پارامترهای فنی آن می­باشد. با مطالعه پاسخ دهی نخ به آزمایش کشش و آزمایش استراحت در کرنش­های مختلف، مدلی برای پیشگویی کامل رفتار تنش کرنش نخ پیشنهاد شده است. این مدل قادر است رفتار ویسکو الاستیک نخ­ها را تحت کشش و استراحت بیان نماید. برای مشخص کردن ضرایب مدل پیشنهادی، تست کشش و استراحت بر روی 44 نخ انجام شده است. برای تعیین همبستگی بین ضرایب مکانیکی مدل تحلیلی و پارامترهای فنی نمونه­ها از شبکه عصبی استفاده شده است. و به کمک آن رفتار مکانیکی نخها پیشگویی شده است.

Key words: Modeling, Yarns mechanical behavior, viscoelastic, prediction, neuronal network

Journal of Applied Science 9(8): 1466-1473, 2009

مترجم : فرناز معماریان


 اندازه گیری فاکتور پوششی پارچه های تاری پودی با استفاده از پردازش تصاویر رقومی

Montserrat Tapias, Miquel Rallo, Jaume Escofet, Ines Algaba, Ascension Riva

چکیده

 از پردازش تصاویر رقومی به عنوان روشی برای اندازه گیری خودکار فاکتور پوششی در پارچه­های تاری پودی استفاده شده است. تصاویر رقومی پارچه های تاری پودی توسط دوربینی شبیه به میکروسکوپ تهیه شد و سپس ناحیه ای از تصویر انتخاب شد تا  بیشترین تعداد صحیح  از طرح  تار و پود پارچه را شامل شود و بعد از آن حد آستانه ای اعمال شد تا هم برای پارچه های با فاکتور پوششی کم و هم برای پارچه های با فاکتور پوششی بالا مناسب باشد. این روش بر روی سه گروه مختلف از نمونه پارچه های تاری پودی دارای بافت ساده با نمره نخ و تراکم مشخص اعمال شد. فاکتور پوششی که با استفاده از این روش به دست آمده همبستگی خوبی با فاکتور پوششی به دست آمده توسط مشاهده کننده­ها داشته است. این روش قادر است متوسط فاکتور پوششی و تغییرات در فاکتور پوششی را نشان دهد. به تجهیزات پیشرفته نیاز ندارد و در آنالیز محصولات نساجی می­تواند استفاده شود.

Key Words: cover factor, image analysis, woven fabric

Textile Research Journal; Jan 2010; 80, 1

مترجم: فرناز معماریان


ارزيابي يکنواختي لايه هاي بي بافت با استفاده از پردازش تصوير

Sung Hoon Jeong, Si Hwan Kim, Cheol Jae Hong

چکیده

در اين مقاله تکنيک پردازش تصويري با استفاده از يک اسکنر CCD  براي بررسي يکنواختي لايه بي بافت بررسي شده است. زيرا استفاده از اين تکنيک باعث صرفه جويي در زمان و هزينه نسبت به روشهاي رايج مي شود. براي آزمايشات تجربي دو سري لايه بي بافت طرح دار و بي طرح تهيه شده است. در نمونه بدون طرح وبها داراي اتصال شيميايي بودند در حاليکه در نمونه طرح دار اتصال گرمايي از طريق کالندر کردن با غلتک صورت گرفت. وب هاي مختلفي با دانسيته سطحي متفاوتي تهيه شد و به هم متصل شد. CV% به عنوان پارامتري براي ارزيابي يکنواختي مورد بررسي قرار گرفت. اسکن نمودن تصاوير در حالتهاي مختلفي صورت گرفت. واريانس کل به واريانس بين گروهي و واريانس درون گروهي برای حالتهای اسکن کردن به دست آمد. روش تلفيق دو بعدي با فيلتر هموار کرنل براي حذف نويزها در تصوير اسکن شده پيشنهاد شده است. بعد از فرايند فيلتراسيون، افزايش دانسيته سطحي وب باعث کاهش يکنواختي در CV% شده است. نشان داده شده است که پردازش تصوير با فرايند فيلتراسيون مناسب مي­تواند براي ارزيابي يکنواختي بي­بافتها به کار گرفته شود.

Keywords: Evenness, Nonwovens, Image analysis, Filtering, CCD

Fibers and Polymers 2001, Vol 2, No 3, 164-170

مترجم : فرناز معماریان


ارزیابی چروک­های چند جهته در پارچه با استفاده از پردازش تصویر

چکیده

در صنعت نساجی، بررسی چروک پارچه ها به صورت فردی با استفاده از نمونه های استاندارد انجام می شود. از آنجاییکه این روش وقت گیر می باشد و دقت کافی را ندارد، اخیرا"روش های عینی برای بررسی چروک بکار گرفته شده است. در این مقاله ارزیابی چروک پارچه ها با استفاده از پردازش تصویر انجام شده است. چهار پارامتر پارچه های چروک شده برای ارزیابی درجه چروک با استفاده از یک مدل آماری بکار گرفته شده است. این پارامترها شامل میانگین شدت چروک، سختی سطح، حجم چروک و دانسیته چروک بوده است. شدت چروک با استفاده از شدت درجه خاکستری در تصویر نمونه چروک شده حاصل می شود. سختی سطح با تبدیل تصویر دوبعدی به سه بعدی حاصل می شود. حجم چروک از جمع ارتفاع چروک در هر نقطه از تصویر حاصل می شود. برای به دست آوردن دانسیته چروک از تبدیل تصویر رنگی به سیاه و سفید استفاده می شود. نقاط سفید تصویر بیانگر خطوط چروک می باشد. از تقسیم تعداد نقاط سفید بر کل نقاط تصویر دانسیته چروک به دست می آید. از روی میانگین اختلاف ارتفاع چروک در هر نقطه از پروفایل شکل چروک و متوسط شدت چروک در ان نقطه سختی سطح به دست می­آید. همبستگی خوبی بین ارزیابی چروک با استفاده از پردازش تصویر و روشهای مقایسه فردی وجود داشته است.

 JTI 2007 Vol. 98 No. 5 pp.443-451

مترجم : فرناز معماریان


ترجمه کتاب

Physical testing of textiles

فصل 7 و 11

 قابليت سرويس دهي

يک لباس هنگامي به درد خور مي­باشد که براي مصرف نهايي خاصي مناسب باشد. بعد از آن که براي بازه زماني معيني استفاده شود، لباس بايستي تعمير پذير باشد هنگامي که نمي­تواند هدف مورد نياز را مانند زماني که نو بوده است تأمين نمايد. فاکتور­هاي منحصر به فردی که در مصرف نهایی از لباس مدنظر می­باشد، می­تواند به شدت باعث کاهش کارایي آن ­شود. به عنوان مثال لباس کار که براي محافظت از لباس در محل کار پوشيده مي­شود بايستي مقاومت خوبي در طول عمر استفاده هنگام کار سخت داشته باشد. اما ظاهر اين لباس­ها مهم نمي­باشد. لباس­هايي که تنها براي ظاهر و مد پوشيده مي­شوند، نيازي ندارند که در مصارف سخت قابل استفاده باشند اما اگر ظاهر آن­ها تغيير قابل توجهي بنمايد، استفاده از آن­ها پايان مي­پذيرد. استثنايي در اين مورد در مورد دنيم (پارچه­هاي کتاني راه راه و زبر) مي­باشد که در آن­ها تلاش مي­شود تا ظاهري پوشيده شده و کهنه ايجاد شود. .........

 

کيفيت

معناي عبارت کنترل قابل فهم نمي­باشد. از کنترل معنايي متفاوتي برداشت مي­شود و اظهار نظر در اين باره به يک فرم مشخص مشکل مي­باشد. براي توليد يک محصول کيفي، توليدکنندگان به تعاريفي از کنترل نياز دارند تا به کمک آن بتوانند ميزان تفاوت محصولشان تا حد استاندارد مورد نياز را اندازه بگيرند. تعاريف متفاوتي از کيفيت در اينجا بيان شده است. که هر يک داراي نقاط ضعف و قوت مي­باشد. .........


تحلیل و مدل­سازی سطوح منسوجات با استفاده از روش­های آماری: تحلیل واریانس و توابع خودهمبستگی

Jean-Yves Drean, Omar Harzallah and Marc Renner

چکیده

 تحلیل­های آماری بین واریانس­ها در صنایع مختلف استفاده می­شود. در این مقاله استفاده از آنالیزهای آماری برای منسوجات پیشنهاد شده است. بر اساس کارهای تئوری گذشته (9)، از ابزارهای آماری برای محاسبه عیوب ایجاد شده به صورت رندوم و عیوب تناوبی استفاده شده است. در واقع، در صنعت نساجی مواد خام بی نظمی­های تصادفی بزرگی را ایجاد می­کنند و هر مرحله فرایند  تولید نیز بی­نظمی­هایی دارد که به صورت دوره­ای تکرار می­شود. (مانند عیوبی که بر اثر غلتکی استوانه ای یا خرابی دنده ها ایجاد می شود.) روشی مورد بررسی قرار گرفته است که بتواند بی­نظمی­ها را تشخیص دهد. در این روش در صورتی که تغییرات کل جرم لایه تولید شده در حین فرایند صنعتی شناخته شده باشد، تابع واریانس جرم واحد سطح لایه الیاف تعیین می­­شود. در واقع با استفاده از تابع خود همبستگی، تابع واریانس بین دانسیته سطحی B(S) وب الیاف پیشگویی می­شود و شکل منحنی B(S) تعیین می­شود. دو نوع از نایکنواختی­ها مورد بررسی و تحلیل قرار می­گیرد. نایکنواختی­های تصادفی با استفاده از توابعی با بیشترین توزیع معمول (مثل توابع محتمل ایزو، توابع هم احتمال و توابع با توزیع های یکنواخت). سپس بی نظمی­های تناوبی مورد بررسی قرار گرفته­اند و در نهایت حالتی که در صنعت اتفاق می افتد، یعنی برهم افتادن بی نظمی­های تناوبی و تصادفی بررسی شده است.

Key words autocorrelation functions, betweenarea-density variance functions and curves, random and periodic irregularities, fibrous web, flock of fibers.

Textile Research Journal 2010 80: 1833 originally published online 7 July 2010


 
  POWERED BY BLOGFA.COM